Różności

ETF – co warto wiedzieć na temat otwartych funduszy inwestycyjnych?

0
ETF - co warto wiedzieć na temat otwartych funduszy inwestycyjnych?

Coraz więcej osób inwestuje, choć już na początku trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestowanie obciążone jest dużym ryzykiem. Jednym z rodzajów inwestycji są otwarte fundusze inwestycyjne. Czas na ich temat dowiedzieć się więcej.

ETF – co warto wiedzieć?

Fundusze ETF są to fundusze inwestycyjne otwarte. Co ciekawe notowane są na giełdzie i kopiują rozwój aktywów bazowych. Do aktywów bazowych możemy zaliczyć np. towar, grupę aktywów czy choćby obligacje. Co istotne są one przedmiotem obrotu giełdowego i mają większą płynność. Jak wiadomo w przypadku akcji w ciągu dnia występują wahania cen, na które wpływa wiele czynników. Podobnie dzieje się w przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych. Tutaj trzeba pamiętać, że kopiują tylko skład aktywów bazowych, natomiast wydawcy nie zatrudniają analityków, którzy obserwują rynek. Fundusze ETF nie są nowym zjawiskiem. Tak naprawdę ich historia rozpoczyna się w 1990 r., choć ówcześnie nowo powstały fundusz naśladował indeks 35. A więc decydując się na zakup giełdowego funduszu inwestycyjnego, posiada się określone aktywa bazowe, natomiast w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych zarządzający ETF emituje akcje. Akcjonariusz jest niejako pośrednim właścicielem aktywów bazowych. Wartość rynkowa danej spółki w tym przypadku wpływa na wartość w indeksie. 

ETF – poznajcie podział

Wśród ETF możemy wyróżnić globalne fundusze ETF. Są one skupione na światowych rynkach. Dostępne są też regionalne fundusze ETF. W tym przypadku jak sama nazwa wskazuje skoncentrowane są na konkretnym rynku. W przypadku sektorowych funduszy tego rodzaju trzeba wiedzieć, że skoncentrowane są na określonym sektorze czy też branży, np. energii słonecznej czy technologii informatycznej. Dostępne są też surowcowe fundusze ETF, które skoncentrowane są np. na surowcach czy grupach towarów. Możemy też wyróżnić obligacyjne fundusze ETF i ten rodzaj skupia się na obligacjach rządowych bądź korporacyjnych. Można je dywersyfikować. Jednocześnie kupując ich konkretną ilość, nabywa się udziały w danym sektorze czy branży. 

Jak działają giełdowe fundusze inwestycyjne?

ETF jest akronimem od słów Exchange Traded Fund. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być udziały w funduszach. Inwestowanie odbywa się więc za pośrednictwem konta inwestycyjnego, które posiada dany gracz giełdowy. Kupując daną jednostkę jest się właścicielem i udziałowcem w aktywach danego funduszu. Rzeczywiście więc celem funduszy jest niejako naśladowanie indeksów. Tutaj pojawia się pytanie, czy ETF można traktować jako papier wartościowy? Oczywiście odpowiedź jest przecząca. Nie jest papierem wartościowym, natomiast można traktować go jako jednostkę uczestnictwa w funduszach. Niewątpliwie fundusze ETF są podobne do papierów wartościowych w tym, że certyfikaty inwestycyjne są w podobny sposób notowane na giełdzie. Jednocześnie wycena danej jednostki  odbywa się na bieżąco i ma dużą płynność. ETF-ów nie można traktować jako akcji. Fundusz nie emituje też akcji, ale certyfikaty, które notowane są na giełdzie. ETF-y przyjmują podobną formę. Naśladują instrumenty bazowe 1:1, natomiast w ich przypadku nie trzeba wnosić depozytu zabezpieczającego. Niewątpliwie istotne znaczenie ma fakt, że są zarządzane pasywnie. Trzeba jeszcze pamiętać, że w żadnym wypadku nie można ich postrzegać w taki sam sposób jak funduszy inwestycyjnych.     

        

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Różności