BiznesRóżności

Jak działa rynek walutowy Forex?

0

Główne cechy międzynarodowego rynku walutowego

Istnienie walut narodowych rodzi potrzebę wymiany pieniędzy pomiędzy różnymi krajami. W skali globalnej proces ten jest realizowany przez międzynarodowy rynek walutowy. Jego problemy wpływają na sytuację finansową każdego Polaka. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak działa ten rynek i od czego zależą wahania kursu walutowego.

Samo to pojęcie powstało w 1971 roku, po odejściu od systemu stałych kursów walutowych. Ale prawdziwy handel walutami rozpoczął się w 1973 roku. Nie tylko banki centralne udostępniały je w tym czasie.

Każdy bank centralny stara się utrzymać kurs waluty krajowej na korzystnym poziomie. Kredyty rządowe, emisja obligacji, obniżenie stopy dyskontowej – to wszystko wywołuje reakcję uczestników rynku. Zaczynają aktywnie sprzedawać lub kupować waluty obce. Wynikiem tego jest wzrost lub spadek ceny pieniądza krajowego, przeczytaj więcej na temat czynników wpływających na kursy, aby analizować je szybciej niż w dużych odstępach czasu.

Znaczenie międzynarodowego rynku walutowego można ocenić na podstawie wolumenu transakcji. Nie ma dokładnych statystyk. Każdego dnia na rynku Forex kupuje się i sprzedaje około 3-4 bilionów dolarów. Dla porównania, maksymalny łączny wolumen transakcji na światowych rynkach towarowych i giełdowych nie przekracza 400-500 mld dolarów.

Eksperci widzą dynamiczną, pozytywną perspektywę dla rynku. Według niektórych prognoz, wolumen transakcji osiągnie w najbliższych latach 8-10 bilionów dolarów dziennie.

W przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych i towarowych, nie posiada jednego centrum realizacji transakcji. Transakcje przeprowadzane są przez telefon, za pomocą terminali komputerowych w centrach dealerskich i bankach. Transakcje są przeprowadzane przez całą dobę, z wyjątkiem weekendów i niektórych świąt państwowych.

Struktura międzynarodowego rynku walutowego obejmuje:

  1. Bank centralny wszystkich krajów (w USA jego kompetencje należą do Systemu Rezerwy Federalnej);
  2. Międzynarodowa wymiana walut;
  3. Rynek terminowy;
  4. Rynek kasowy (kantory zajmują się tylko walutą gotówkową);
  5. Rynek pozagiełdowy.

Wartość waluty i jej kurs

Wahania notowań zależą od godzin otwarcia głównych giełd walutowych – w Londynie, Nowym Jorku, Frankfurcie i Tokio. W handlu aktywnie uczestniczy również moskiewska giełda.

Wysoka lub niska wartość waluty nie może być oceniana jednoznacznie. Na przykład, wysoki kurs jena od dawna jest prestiżowy dla japońskiego pieniądza. Została ona jednak uznana za niekorzystną dla eksporterów produktów. Kiedy sprzedawali japońskie maszyny do USA, otrzymywali zapłatę w dolarach. Po wymianie walut zyski spadły https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zysk%20a%20ryzyko%20na%20rynku%20Forex_59289.pdf. Płace, pożyczki i dostawy musiały być wypłacane w lokalnej walucie. Jednocześnie wysoki kurs walutowy przyniósł korzyści importerom. Kupując tanio towary za granicą, sprzedawali je z zyskiem w Japonii.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Biznes