Dom

Po co przeprowadzane są przeglądy budowlane?

0

Najczęstszym powodem wykonywania przeglądów budowlanych, w tym zwłaszcza ekspertyz technicznych budynku są przepisy prawa. To one szczegółowo regulują terminy i typy budynków jakie obowiązkowo muszą podlegać ekspertyzie.

Przepisy prawa a przeglądy budowlane

Podstawami prawnymi, które szczegółowo regulują kiedy powinniśmy postarać się o opinię techniczną, a kiedy o ekspertyzę techniczną budynku regulowane są następującymi aktami prawnymi: Ustawa ogłoszona dnia 7 lipca 1994 r. i dotycząca prawa budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury jakie ukazało się dnia 12 kwietnia 2002 roku i dotyczyło warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ukazało się 16 sierpnia 1999 r. i traktuje o warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. To właśnie ta akty szczegółowo regulują postępowania właściciela budynku odnośnie utrzymania w nim bezpieczeństwa mieszkańców oraz prac budowlanych i wykończeniowych.

Po co ekspertyza techniczna budynku?

Poza przeglądami budowlanymi, które są wymagane przepisami prawa, mamy jeszcze szczegółowe ekspertyzy techniczne budynku, do których także zobowiązany jest właściciele w określonych sytuacjach. Ekspertyza techniczna budynku to analiza zdarzenia technicznego obiektu, która ma wykazać jaki jest rzeczywisty stan danej nieruchomości. Po takiej ekspertyzie właściciel dostaje cały szereg dokumentów, na podstawie których właściciel podejmuje decyzję o tym, jakie prace i w jakich terminach będą realizowane na terenie budynku.

Wnioski, jakie znajdziemy w ekspertyzie technicznej budynku mają charakter ostateczny i nie wymagają dalszego doprecyzowania. Ekspertyza techniczna budynku jest droga a to ze względu m.in. na czasochłonność, konieczność wykonania bardzo specjalistycznych pomiarów, które są uzależnione od stanu i wieku budynku, a także użycie specjalistycznego sprzętu i czasem zaangażowanie wielu specjalistów. Pamiętajmy, że osobą, która koniecznie musi się pojawić podczas ekspertyzy technicznej budynku jest rzeczoznawca budowlany. To od jego profesjonalizmu i podejścia zależy jakie będą końcowe wyniki ekspertyzy technicznej budynku.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Dom