Ciekawostki

Kto ma na największe szanse w biznesie?

0

Mogłoby się wydawać, że najwięcej do powiedzenia w biznesie mają osoby posiadające świetne kompetencje przywódcze, sprzedażowe i negocjacyjne. Owszem, tacy ludzie osiągną sukces, ale często nie jest to powodzenie długofalowe. Jeśli ktoś chce osiągnąć coś więcej niż doraźny, kruchy sukces finansowy, powinien mieć także odpowiednio rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Kłania się więc psychologia biznesu, którą każdy szef powinien poznać od podszewki.

Droga do sukcesu

Największe tuzy biznesu nie ograniczą się jedynie do rozwijania w sobie zdolności zarządzania ludźmi, samorozwojem i łowieniem nowych, lukratywnych ofert współpracy z klientami. To przede wszystkim ludzie mający szerokie spojrzenie na biznes, szukający nie tylko swoich korzyści, ale dbający też o tych, którzy znajdują się wokół niego. Są to cechy prawdziwego menadżera o dużej inteligencji emocjonalnej, będącej częścią szerszego pojęcia, jakim jest inteligencja biznesu. Tylko taki szef jest w stanie pociągnąć ludzi do wzrostu i zaangażowania w pracę, a wspólnie realizowane projekty pozwalają wypłynąć im na szerokie wody i być stale na wysokim poziomie, poza zasięgiem konkurencji.

Cechy dobrego lidera

Na jakie działania przekłada się więc inteligencja emocjonalna w biznesie? Można wyróżnić skrótowo kilka podstawowych cech dobrego szefa, dzięki którym firma wciąż będzie wzrastać. Idealny manager powinien być przede wszystkim odważny, szczególnie wtedy, gdy sytuacja jest trudna i należy podejmować niełatwe, wiążące decyzję. Powinien też tworzyć komfortową atmosferę w pracy, dążąc do spójności w relacjach międzyludzkich między współpracownikami, ale też na płaszczyźnie szef-pracownik. Nie może także zabraknąć pochwały, przede wszystkim słownej, za wykonaną pracę, co będzie bardzo dobrym motywatorem do jeszcze lepszego zaangażowania pracowników. Tak sam liczą się gratyfikacje pieniężne, ale nie mogą one przysłaniać celu, którego zdobycie powinno być najlepszą dla wszystkich nagrodą. Idealny szef o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej będzie umiał przyznać się do winy i wziąć na siebie odpowiedzialność za niepowodzenia. To także ktoś, kto zna swoje słabe i silne strony, ale też bardzo dobrze „czyta” swoich pracowników, starając się dopasować zadania i komunikację stosownie do ich kompetencji i osobowości.

Liczy się pasja i wolność słowa

W psychologii biznesu liczy się także pasja i świadomość tego, do czego się dąży. Jeśli szef nie będzie autentyczny i nie będzie wykonywał swoich zadań z entuzjazmem, tak samo będą postępować jego współpracownicy. Posiadanie wizji sukcesu to nie wszystko. Trzeba zarazić nią ludzi, skonkretyzować i nadać jej realne kształty. Obok pasji pojawia się także otwartość na nowe inicjatywy i sugestie innych. Tylko tam, gdzie panuje wolność słowa i bierze się pod uwagę koncepcje innych, tam może powstać coś pięknego. Otwarty szef przyjmuje wszelkie podpowiedzi i razem ze współpracownikami wybiera te najciekawsze.

Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach, znajomość technik asertywnego komunikowania problemów i określony wspólnie cel, to nie tylko psychologia biznesu, ale też dobra droga do zysku.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Ciekawostki