PodróżeRodzinaRóżności

Czego może oczekiwać niepełnosprawny na polskim lotnisku

0

Nie każda osoba niepełnosprawna zdaje sobie sprawę, że wybierając się w podróż samolotem, może zgłosić to obsłudze lotniska i otrzymać pomoc. Takie usługi są dostępne u większości przewoźników i wystarczy to zgłosić wcześniej, przed planowaną podróżą. Jaką pomoc może uzyskać niepełnosprawny na lotnisku?

Jaką pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna na polskim lotnisku?

Niepełnosprawny może oczekiwać wszelkich udogodnień np. poręcz dla niepełnosprawnych w wielu miejscach. Jednak to nie wszystko- osoby niepełnosprawne mogą liczyć na fachową pomoc personelu lotniska. Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych. Pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia, pasażer niepełnosprawny ma prawo, aby przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy towarzyszył mu jego pies-przewodnik. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w salach odlotowych, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska. W przejściu z sali odlotowej na pokład samolotu towarzyszy mu pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy pasażerowi udziela personel linii lotniczej.

Infrastruktura lotniska zapewnia wyraźne oznakowanie wszelkich punktów pomocy dla niepełnosprawnych. Punkt przywoławczy „help point” pozwala na bezpośrednie wezwanie przez osobę niepełnosprawną pracowników specjalnej asysty. W terminalu znajduje się punkt pomocy dla osób niepełnosprawnych, który jest oznaczony odpowiednimi symbolami oraz jest wyposażony w urządzenia przywoławcze- osoba niepełnosprawna może zgłosić swoje przybycie na lotnisko. Po zgłoszeniu pasażerem zajmuje się pracownik asysty, który pomaga mu w przejściu przez wszystkie procedury lotniskowe.

Na terenie portu są rozmieszczone specjalne urządzenia, służące do automatycznego wezwania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach przez 24 godziny na dobę. Po naciśnięciu przycisku pierwszej pomocy w danym punkcie lotniska zostaje wezwany dyżurujący na lotnisku zespół ratowniczy. Urządzenia są oznaczone kolorem czerwonym.

Na każdym lotnisku musi znajdować się wózek inwalidzki, asysta dla osoby niepełnosprawnej oraz odpowiedni pokój na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Gwarantuje to międzynarodowe prawo. Co więcej, w przypadku 99% linii lotniczych, osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim ma prawo do darmowego transportu do dwóch wózków inwalidzkich.

W jaki sposób ubiegać się o taką pomoc?

Aby zgłosić potrzebę pomocy osobie niepełnosprawnej na lotnisku, należy to zrobić najlepiej podczas rezerwacji biletu lub najpóźniej 48 godzin przed planowanym odlotem liniom lotniczym, jaka pomoc będzie potrzebna. W tym celu należy określić swoją niepełnosprawność określonym kodem. Kody ułatwiają zrozumienie rodzaju niepełnosprawności pasażera przez personel lotniska. Dzięki temu personel dokładnie wie, w jaki sposób powinien udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej. Posługiwanie się kodami znacznie ułatwia podróż i przejście przez wszystkie procedury lotniskowe. Z reguły asystent odbiera osobę na wózku z okolic bramki, przy której następuje odprawa i przeprowadza ją przez całą drogę. Oczywiście może pchać wózek, ale nie jest to wymagane.

Na terenie polskich lotnisk znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uchwyt, czy poręcz dla niepełnosprawnych to podstawowe elementy wspomagające, znajdujące się w toaletach. Na lotniskach znajdują się również windy, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom mającym trudności w poruszaniu się, w dostaniu się na wyższe piętra lotniska.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Podróże