PrawoRodzinaRóżności

Alimenty bez rozwodu – czy to możliwe?

0

Alimenty bez rozwodu to potoczny termin. Zgodnie z prawem można o nie wystąpić jedynie w momencie rozwodu. Chodzi tutaj o sądowe wyegzekwowanie świadczenia w sytuacji, gdy jedna ze stron przestaje w czasie trwania związku małżeńskiego łożyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego i rodziny.

Co obejmują obowiązki małżeńskie?

Jeszcze przed odpowiedzeniem sobie na pytanie, kiedy w trakcie małżeństwa można wystąpić o wypłatę świadczenia na utrzymanie rodziny, warto przyjrzeć się temu, co Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO) mówi na temat praw i obowiązków małżeńskich. Jest to temat dość ważny, ponieważ zdobywając wiedzę w tej sprawie, można być bardziej świadomym swoich praw. Wiele osób próbuje uzyskać pomocy w tej kwestii u prawników, a poszukiwania swoje rozpoczyna w Internecie. Można to zauważyć po sporej częstotliwości wyszukiwań w Google takich fraz, jak np. „dobry adwokat Kraków – alimenty” czy „alimenty bez rozwodu Gdańsk”.

Tak więc zgodnie z artykułem 23 KRiO, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Te ostatnie mogą mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. KRiO wymienia następujące obowiązki małżeńskie: wzajemną pomoc, wspólne pożycie, wierność oraz współdziałanie dla dobra rodziny, którą swój związek małżonkowie założyli.

Wspólne pożycie jest zarówno współżyciem cielesnym małżonków, a także utrzymywaniem więzi uczuciowej, jak i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Obowiązek wzajemnej pomocy obejmuje wiele obszarów: wychowywania dzieci, gospodarstwa domowego, pomocy materialnej oaz wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach, np. w chorobie. Sąd kierując się obowiązkiem świadczenia wzajemnej pomocy, nie wyda orzeczenia o separacji, kiedy jedno z małżonków zachorowało na ciężką chorobę, a separacja byłaby dla niego rażącą krzywdą oraz pozbawieniem realnej pomocy. Takie orzeczenie byłoby także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Obowiązek zachowania wierności jest powstrzymywaniem się od utrzymywania kontaktów seksualnych z osobami trzecimi oraz kontaktów o charakterze erotycznym, nawet gdy nie doszło do zbliżenia cielesnego. Współdziałanie dla dobra rodziny jest nie tylko podejmowaniem istotnych decyzji dotyczących rodziny, ale także obowiązkiem przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny – adekwatnie do swoich sił, możliwości majątkowych i zarobkowych.

Kiedy można wystąpić o alimenty podczas trwania małżeństwa?

O „alimenty bez rozwodu” można wystąpić w przypadku, gdy jedno ze współmałżonków przestaje zaspokajać potrzeby rodziny. Działaniami na niekorzyść ogniska domowego, które stanowią podstawę do wystąpienia o wypłatę świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, będą na przykład:

  • Niedokładanie się do budżetu domowego;
  • Nieuczestniczenie w wychowywaniu dzieci;
  • Brak zainteresowania gospodarstwem domowym.

Jednak nie zawsze niedokładanie się do budżetu domowego będzie powodem do wystąpienia o wypłatę takiego świadczenia. W sytuacji gdy jedno z rodziców pracuje zarobkowo, a drugie zajmuje się domem i wychowuje dzieci – wtedy oboje w sposób prawidłowy zaspokajają potrzeby rodziny. Ustawodawca mówi o tym, że małżonkowie mają realizować obowiązek współdziałania na rzeecz dobra rodziny adekwatnie do swoich sił, możliwości zarobkowych oraz zdolności.

Pozew o wypłatę świadczenia na utrzymywanie rodziny powinno się złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania strony, która składa pozew. Jest on zwolniony z opłaty sądowej.

W pozwie należy ująć swoje żądanie (wypłata świadczenia alimentacyjnego względem rodziny)orz wskazać wszelkie okoliczności na propozycję tego żądania. Małżonek dochodzący roszczeń może także wystąpić o przesłuchanie świadków. Dołączony do pozwu materiał dowodowy (w formie świadczeń o zarobkach, paragonów, faktur i rachunków) może okazać się pomocny w wydaniu przez sąd orzeczenia w tej sprawie.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Prawo