Prawo

Co moje to i Twoje nie zawsze — majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

0
Co moje to i Twoje nie zawsze — majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

W większości małżeństw, które są zawierane w Polsce, małżonkowie nie decydują się na zatwierdzenie przez sąd rozdzielności majątkowej. Taki stan rzeczy sprawia, że posiadają oni majątek wspólny. Odstępstwem od tego jest podpisanie intercyzy. Jest to tak zwana umowa, przy pomocy której małżonkowie wyłączają wspólność ustawy. Warto wiedzieć, iż po ślubie oprócz majątku wspólnego małżonków istnieją również: majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek wspólny małżonków to aspekt, który podczas rozwodu budzi wiele sprzeczności i dochodzeń. Dla wielu rozwodzących małżonków jest to tak istotny aspekt, że chcą się do tego przygotować jak najlepiej. W tym celu szukają porad i pomocy specjalisty. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz jak na przykład „adwokat podział majątku Łódź” czy „radca prawny majątek Poznań”.

Nie każdy wie, ale zgodnie z prawem majątek wspólny tworzy się z chwilą zawarcia małżeństwa. W jego skład można włączyć przedmioty, które zostały nabyte przez jednego lub obu małżonków w czasie trwania wspólności, a więc podczas małżeństwa. Do przedmiotów, które należą do tej grupy, można zaliczyć m.in.. wynagrodzenie za pracę, jak i również dochody z innej działalności każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego, lub kwoty składek zewidencjonowane na subkoncie ZUS. Każdy pozostały przedmiot, który nie jest objęty wspólnością, zaliczany jest do osobistego majątku małżonków.

Co warto wiedzieć o majątku osobistym małżonka?

Majątek osobisty małżonka to wszystko było, co nie jest zaliczane do majątku wspólnego. Tak więc jest to zespół elementów majątkowych, a więc przedmiotów majątkowych, praw majątkowych oraz wierzytelności, które nie należą do majątku wspólnego małżonków i są własnością wyłączenie jednego z nich.

Kodeks cywilny dość treściwie wymienia składowe zaliczane do majątku osobistego. Są to m.in.:

  • przedmioty majątkowe, które zostały nabyte na mocy dziedziczenia, darowizna lub zapis, chyba że darczyńca lub spadkodawca postanowił inaczej,
  • przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przed ustanowieniem wspólności ustawowej, a więc przed zawarciem małżeństwa,
  • przedmioty majątkowe, które służą jedynie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej osobnym przepisom,
  • prawa niezbywalne mogące przysługiwać wyłącznie jednej osobie,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, czy też innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za elementy majątku osobistego, chyba że przepis specjalny głosi inaczej,
  • prawa autorskie oraz prawa pokrewne, prawa własności, jak i inne prawa twórcy,
  • przedmioty majątkowe, które zostały uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia danego z małżonków.

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Prawo