PrawoRodzina

Jak wyliczyć zachowek po rodzicach?

0

Każda osoba może dysponować swoim majątkiem jak chce – może go sprzedać, podarować komuś lub zapisać w spadku. Testament sporządzają raczej osoby posiadające ciut większy majątek, jeśli chcą aby był podzielony w określony sposób pomiędzy najbliższych.

Kiedy nie ma nas w testamencie

Czasem zdarza się tak, iż wartość części spadku, jaka przypadnie najbliższej rodzinie np. dzieciom, nie jest równa, bądź duża część spadku zostaje przekazana na drodze testamentu osobie niespokrewnionej ze zmarłym. Takie sytuacje wydają się niesprawiedliwe, ponieważ gdyby testamentu nie było, majątek zostałby podzielony pomiędzy najbliższą rodzinę.

W przypadku, gdy zmarły nie rozdzielił swojego spadku pomiędzy najbliższych, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i współmałżonek. Jeżeli nie ma dzieci, do przyjęcia spadku powołani są kolejno małżonek i rodzice. Wszystkie zasady dziedziczenia reguluje kodeks prawny. Jeżeli najbliższe osoby, które powinny dziedziczyć, zostały pominięte w testamencie, mają prawo do zachowku.

Jak się wylicza zachowek?

Zachowek jest to uprawnienie bliskich krewnych osoby sporządzającej testament do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły spadek. Do obliczenia kwoty zachowku potrzebujemy ułamkowy udział w spadku danej osoby oraz tzw. substrat zachowku. Jeżeli uprawniony do spadku jest małoletni bądź niezdolny do pracy należy mu się 2/3 wartości majątku spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innych przypadkach jest to połowa wartości. Następnie należy dowiedzieć się ile wynosi substrat spadku, czyli aktywa pomniejszone o długi. Tym zajmują się biegli. W kolejnym kroku ustala się wysokość zachowku według określonych przepisów Kodeksu Cywilnego. W wyliczaniu udziału spadkowego bierze się pod uwagę spadkobierców niegodnych oraz tych, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się spadku, bądź zostali wydziedziczeni.

Drogi uzyskania zachowku

Wyliczanie zachowku jest bardzo skomplikowanym procesem. Warto zasięgnąć porady fachowca, który podpowie jakie informacje zebrać i jak się przygotować do danej procedury. Gdzie znajdziemy pomoc w uzyskaniu zachowku, dowiemy się wpisując w wyszukiwarkę np. „zachowek Kraków”. Prawo do zachowku można uskutecznić poprzez podpisanie ugody dotyczącej zachowku lub przez złożenie pozwu do sądu.

 

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Prawo